danove-poradenstvi-2DANĚ A DAŇOVÉ PORADENSTVÍ

Chcete se vyhnout rizikům plynoucích z chybného daňového nastavení nebo byste rádi využili možností vedoucí k daňovým úsporám? Jsme silnými partnery jak velkých společností tak drobných podnikatelů, kteří hledají optimální cestu k daňové efektivitě a zároveň se chtějí vyhnout rizikům, která v oblasti daňové problematiky nepředstavují nic neobvyklého.

Daňové poradenství je v naší společnosti stavěno zejména na dlouhodobých zkušenostech našich pracovníků v oboru. Klienti oceňují zejména vysokou odbornou znalost a orientaci v české daňové problematice. Naším cílem je poskytování prvotřídní podpory s ohledem na požadavky každého klienta. Každý z našich klientů se může spolehnout, že od nás získá služby a servis připravené přesně na míru.

Kontaktujte nás

 

Daňové poradenství pro
právnické a fyzické osoby
Daň z přidané hodnoty (DPH)Silniční daňDaň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) a daň z nabytí nemovitých věcíMezinárodní daňové plánování
Nabízíme komplexní zastřešení celé oblasti daňového poradenství pro právnické osoby. Při naší práci se zaměřujeme zejména na dlouhodobé daňové plánování, nastavení komplexní daňové strategie, která vychází z potřeb dané společnosti. Naším cílem je co nejvíce se zaměřit na potenciální rizika a identifikování kritických faktorů, které vycházejí z pravidelných operací spojených s chodem společnosti. V souladu s platnými právními předpisy výrazně dbáme na optimalizaci daňových nákladů a co nejvyšší efektivitu z hlediska daňového zatížení celé společnosti. Pravidelně se zabýváme audity daňových přiznání, včetně jejich komplexní přípravy a podáním. Klient má u nás jistotu ve sledování potřebných termínů.

V oblasti daňového poradenství pro fyzické osoby klientům nabízíme úvodní konzultaci spojenou s kontrolou stávající dokumentace, poradenství nad vybranými oblastmi, které mají přímý dopad na daňové zatížení, zpracování kalkulace daně, vyplnění formuláře daňového přiznání, podání daňového přiznání na příslušný finanční úřad.

V oblasti DPH se v naší společnosti zaměřujeme zejména na kontrolu při uplatňování DPH v souladu s operacemi, které klient provádí, analyzujeme rizika spojené s DPH a nabízíme řešení, které tyto problémy eliminují. Velmi často řešíme situace, kdy klient obchoduje se zbožím nebo službami nejen v rámci ČR ale také v EU či zahraničí. V rámci tohoto nastavujeme kompletní systémy tak, aby vyhovovaly všem legislativním požadavkům, a to nejen z pohledu českých zákonů. Samozřejmostí je kompletní vedení a zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty.
Povinnost platit silniční daň platí pro všechny fyzické i právnické osoby, kteří ke své činnosti používají motorové vozidlo, kterým je přidělena státní poznávací značka. Daňová povinnost se také vztahuje na zahraniční osoby, které užívají vozidlo k podnikání na území České republiky, a to i přesto, že je evidované v zahraničí. V rámci této oblasti nabízíme kompletní vedení agendy, včetně zpracování a podání přiznání k silniční dani.
Dokonale vás provedeme poměrně složitou oblastí daní z nemovitých věcí a z nabytí nemovitých věcí, která navíc prošla novelizací, tzn. že od 1.1. 2014 platí nové podmínky. Vysvětlíme vám, k jakým změnám došlo, jak se v konečném důsledku projeví, kdo je vlastně podle nové úpravy poplatníkem daně, z čeho se vůbec daň platí, na jaké stavby se daň vztahuje, jaké jsou termíny zdaňovacích období nebo jak se vůbec vyměřuje. Kromě kompletního poradenského servisu, vám jsme samozřejmě připraveni celou agendu spravovat.
Kromě perfektní znalosti daňového prostředí v tuzemsku, se nadstandardně orientujeme v problematice mezinárodního zdanění. Hluboké znalosti legislativních procesů v konkrétních zemích nám dávají prostor pro sofistikovaná řešení, jejichž výsledkem je docílení požadavků, se kterými za námi klienti přicházejí. Klientům v této oblasti zabezpečujeme daňová zvýhodnění, kterých z hlediska svého podnikání mohou docílit, zabýváme se budováním holdingových struktur, naše řešení pokrývají i oblast plánování právní ochrany majetku. Nejčastěji řešíme komplexní nastavení celého systému, zabýváme se ale také audity stávajících nastavení.

V rámci oblasti daní a daňového poradenství nabízíme také služby, které pokrývají následující problematiku:

 •   daně silniční, daně z nemovitých věcí, daně z nabytí nemovitých věcí
 •   daňové plánování a nastavení daňového zatížení společnosti
 •   zastupování před správcem daně či asistence při daňových kontrolách
 •   daňové nastavení při vzniku společnosti a založení podnikání
 •   daňové poradenství dle požadavků klienta


 

audit-ucetnictviÚČETNICTVÍ, AUDITY

Servis v této oblasti poskytujeme tak, abychom vždy docílili efektivního využití účetnictví k lepšímu řízení podnikání. Zabýváme se finančním, manažerským i mzdovým účetnictvím. Jsme schopni výrazně zvýšit kvalitu účetní závěrky, dokážeme z účetnictví získat více informací, díky kterým je možné ušetřit a zvýšit efektivitu řízení společnosti.

Jsme přesvědčeni, že kvalitní účetnictví vychází vždy z velmi dobrého pochopení klientových požadavků a oblasti, ve které podniká. Velmi proto dbáme na osobní přístup, vždy vycházíme z konkrétních potřeb daného klienta. Účetní strategie stavíme pokaždé přesně na míru konkrétním požadavkům a cílům.
Nabízíme kompletní vedení účetnictví s veškerými návaznými a souvisejícími kroky, stejně tak jsme ale schopni nabídnout účetní podporu, možné je nás využít i pro revizi, kontrolu a audity stávajících systémů.

Kontaktujte nás

 

Kompletní outsourcing účetnictvíMzdové účetnictví a personální agendaTvorba účetních strukturReporting, konsolidace
V souladu s českými zákony provádíme komplexní účetní služby včetně poradenství. Naše standardní činnost v oblasti vedení účetnictví zahrnuje:

 •   kompletní roční účetní závěrka a audit
 •   sestavení rozvahy, výsledovky, výkazu cash flow a výkazu o změnách vlastního kapitálu
 •   vedení účtů hotovosti a bankovních operací
 •   evidence a zpracování závazků a pohledávek
 •   aktuální přehledy pohledávek a závazků
 •   evidence drobného a dlouhodobého majetku včetně odpisů
 •   inventurní zápisy
 •   asistence při uložení účetní uzávěrky do sbírky listin obchodní rejstříku
 •   vypracování vnitřních směrnic- nastavení vhodné účetní osnovy

 

Zaměřujeme se ovšem i na tvorbu výkazů jak pro účely statutárních orgánů, nebo pro další instituce jako jsou finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, Česká národní banka apod.

Jsme schopni vybudovat a zprovoznit mzdovou agendu úplně od začátku, stejně tak se dokážeme pružně přizpůsobit vašim stávajícím procesům.

Zcela automaticky s převzetím mzdové agendy od nás získáte servis a podporu v oblasti legislativních změn, které pravidelně sledujeme. Nebudete tak muset ztrácet čas sledováním a studiem nových zákonů a předpisů. Pokud vás zatěžuje komunikace s úředníky, tak v rámci našich služeb nabízíme zastoupení s veškerými orgány státní správy.
Naprostou samozřejmostí je pro nás zabezpečení vašich důvěrných informací.

Standardně v této oblasti nabízíme:

 •   výpočet a zpracování měsíčních mezd včetně srážek, exekucí, náhrad, dovolené
 •   zúčtování mezd
 •   výplatní listiny, výplatní pásky a výplatní výčetky
 •   platební příkazy úhrad
 •   podkladová evidence mezd – mzdové listy a daňová přiznání
 •  pracovní smlouvy HPP, DPP, DPČ
 •   přihlášení/odhlášení zaměstnanců k ZP, SP
 •   zpracování přehledů pro instituce ZP, SP
 •   výpočet srážek daní odvodů – přehledy, přiznání pro FÚ
 •   přihlášení a výpočet částek zákonného pojištění zaměstnavatele
 •   zpracování přehledů pro úřad práce
Nastavení struktury celého účetnictví nabízíme zejména u nově založených společností. Spolu s tím vytváříme interní účetní směrnice. Zabýváme se také kompletními rekonstrukcemi a reorganizacemi stávajících účetních systému u zaběhlých společností. Nabízíme poradenskou podporu při řešení účetních problémů, stejně tak jako jejich kompletní vyřešení.
Naším cílem v oblasti reportingu je získat pro klienty z jejich firemního účetnictví co nejvíce informací, které jim umožní lepší a efektivnější řízení společnosti. Žádný reporting není stejný, proto při naší práci nevycházíme z žádných obecných modelů. Jednotlivé reporty zpracováváme vždy na základě specifických potřeb a cílů zákazníka. Zaměřujeme se na analýzu interních procesů a jejich případné následné zlepšení. Stejně tak stavíme nové interní procesy, ke kterým vytváříme interní účetní směrnice. Díky našim reportům získáte pravidelnou analýzu produktivity vaší společnosti.
Naše nabídka obsahuje také zpracování konsolidované účetní závěrky.

V rámci oblasti účetnictví a auditů nabízíme také služby, které pokrývají následující problematiku:

 •   zajištění provedení auditu
 •   příprava podkladů pro audit a spolupráci s auditory
 •   manažerské účetnictví
 •   účetní podpora


 

sprava-spolecnosti-02SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTÍ

V posledních dvaceti letech neustále slyšíme od každé politické strany, že sníží administrativu spojenou s podnikáním. Realita je ovšem zcela jiná. Například v pravidelných reportech Doing Business, které sestavuje Světová banka, se Česká republika v oblasti, která mapuje rozjezd podnikání, propadá v celosvětovém žebříčku stále níže. Patříme mezi země, kde je podnikání z hlediska administrativy nejnáročnější. I z tuzemských průzkumů vyplývá, že si čeští podnikatelé stěžují na stále větší byrokracii. Čas, který by chtěli věnovat svému podnikání, musí stále více věnovat nepříjemné administrativě. Řešení od naší společnosti nabízí pro podnikatele výraznou úlevu. Díky našim zkušenostem, které souvisí se zakládáním společností a jejich následným provozem zejména z administrativního hlediska, jsme se rozhodli nabídnout podnikatelům kompletní servis, díky kterému mohou drtivou většinu byrokratických záležitostí převést na naše bedra.

Kontaktujte nás

 

Fúze, akvizice a likvidace společnostíKompletní zastřešení statutárních služebZastupování při jednání s úřadyZakládání a změny ve společnostech
Možností jak provést některou z výše uvedených aktivit je celá řada. S naším poradenským vedením vám nabídneme nejlepší možné řešení. V případě zájmu dokážeme celý proces nejen navrhnout, ale také kompletně zrealizovat na klíč. Budete mít minimum starostí, vše bude probíhat pod bedlivým dohledem našich poradců, budete mít neustálý přísun aktuálních informací o aktuálním vývoji.
S příchodem nového zákona o obchodních korporacích a nového občanského zákoníku (platnost od 1.1.2014) výrazným způsobem narostla zodpovědnost statutárních orgánů. Pokud využijete našich služeb, můžete se spolehnout, že získáte partnera, který vám v rámci poradenství nabídne asistenci s celou řadů nutných povinností, které vyplývají z nového zákona.

V rámci kompletního zastřešení statutárních služeb dokážeme nabídnout asistenci při:

 •   svolání řádné valné hromady v souladu se zákonem a zakladatelským dokumentem společnosti
 •   uspořádání řádné valné hromady
 •   sepsání zápisu o průběhu řádné valné hromady
 •   vypracování návrhu na rozdělení zisku a úhrady ztráty statutárního orgánu
 •   vypracování zprávy dozorčí rady k účetní závěrce a činnosti společnosti
 •   uspořádání mimořádné valné hromady
 •   komplexní revizi sbírky listin
 •   vyřízení živnostenských oprávnění včetně ohlášení změn
 •  registraci k daním na místně příslušném finančním úřadě
Jednání s úřady patří mezi nejméně oblíbené činnosti mezi českými podnikateli. Z průzkumů vyplývá, že je zdlouhavé, mnohdy dokonce ani podnikatelé nevědí, na který úřad se vlastně mají obrátit. Jednání s úředníky státní správy je naším denním chlebem. Kromě toho, že velmi dobře víme, kde lze který problém vyřešit, máme také díky našim dlouhodobým zkušenostem i řadu „zlepšováků“, které dokážou realizaci celého problému výrazně urychlit. Pokud nechcete ztrácet čas a nervy při jednání s úřady, obraťte se na nás.
Založíme společnost přesně na míru vašim požadavkům a podnikatelským plánům. Stejně tak dokážeme vyhovět už fungujícím společnostem při eventuálních změnách.