Společnost Top Account & Tax s.r.o. poskytuje komplexní služby zpracování a vedení účetnictví, daňové poradenství, zajišťuje mzdovou a personální agendu, audit, správu společností, jejich fúze, akvizice, založení a likvidace. Dále nabízíme administrativní podporu v mnoha oblastech činností firem. Mezi doplňkové služby patří reporting, výkaznictví.

Díky dlouhodobým zkušenostem z oboru můžeme zaručit profesionální přístup a vysoký stupeň odbornosti. Ke každému klientovi a jeho potřebám přistupujeme individuálně a vždy se snažíme nastavit ten nejlepší a nejflexibilnější možný přístup při řešení účetních a daňových otázek.

Nepřehlédnutelnou výhodou naší společnosti je komplexnost portfolia služeb, která klientovi umožňuje vyřešit celou řadu svých požadavků pouze za pomoci jedné firmy. Klient se nemusí zabývat starostmi, které společnosti svěří účetnictví, které audit a které správu své firmy. Naše společnost zařídí vše na velmi profesionální úrovni k naprosté spokojenosti klienta.

Osvědčení od Komory daňových poradců ČR

Top Account & Tax s.r.o. včetně lidí zastupující tuto společnost disponují potřebnými osvědčeními vystavenými Komorou daňových poradců ČR. Vedení společnosti má osvědčení o zápisu do seznamu daňových poradců a oprávnění vykonávat daňové poradenství a užívat označení daňový poradce. Společnost samotná také získala od Komory daňových poradců ČR osvědčení o evidenci v seznamu právnických osob.

Pojištění odpovědnosti

Mezi základní povinnosti daňového poradce patří mimo jiné také povinnost uzavřít před zahájením výkonu daňového poradenství smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem daňového poradenství. Splnění této povinnosti sleduje pečlivě Komora daňových poradců České republiky. Společnost Top Account & Tax s.r.o. má uzavřeno pojištění profesní odpovědnosti s pojistným plněným až do výše 10 milionů Kč.